Privacyverklaring

Quivium respecteert te allen tijde de privacy van de bezoekers van haar website en van haar klanten en opdrachtgevers. De gegevens die door het gebruik van deze website of door het leveren van producten en/of diensten bij Quivium bekend zijn of geraken bij Quivium, worden niet openbaar gemaakt, verkocht of ter beschikking gesteld aan derden of op andere wijze verveelvoudigd. Medewerkers van Quivium en eventueel ingeschakelde derden kennen een strikte geheimhouding en zijn verplicht alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk te behandelen.

Voor de ontwikkeling van onze website verzamelen wij niet-persoonlijke gegevens over uw bezoek aan de website. Deze gegevens zijn nimmer door ons terug te leiden tot individuele personen. De verzamelde gegevens dienen uitsluitend statistische doeleinden en worden automatisch na uiterlijk een jaar verwijderd.

Persoonlijke gegevens die via de website aan Quivium worden toegestuurd dienen uitsluitend voor de afhandeling uw verzoek, daaronder begrepen de afhandeling van uw bestelling en de afhandeling van informatie-aanvragen. De verzamelde gegevens worden opgeslagen in de beveiligde administratie van Quivium. Uw bestelling of informatieaanvraag is niet gekoppeld aan andere persoonlijke of niet-persoonlijke gegevens. De bestel- en contactprocedure verloopt separaat en is niet verbonden met de verzameling van statistieken.

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems