Quivium - verkeerskundig advies bij bijzondere verkeerssituaties

Bijzondere, niet-reguliere verkeerssituaties hebben in Nederland meer en meer gevolgen op het gebied van filevorming, reistijdverlies en drukte op de weg. Werk in uitvoering, evenementen en incidenten drukken steeds vaker hun stempel op het verkeer. Verreweg de meeste verkeerskundig adviesbureaus leveren hun adviezen voor 'gewone' verkeerssituaties, voor het verkeer van alledag. Mensen gaan van huis naar het werk, zijn onderweg van distributiecentrum naar afleveradres of doen de wekelijkse boodschappen. Situaties die voor de meeste verkeerskundig adviesbureaus gesneden koek zijn.

Veranderingen in deze dagelijkse verkeerssituaties zijn complex en moeilijk beheersbaar. Evenementen en wegwerkzaamheden zorgen soms voor lange files. Bij incidenten en calamiteiten loopt het verkeer helemaal vast. Redenen genoeg om in de verkeerskunde meer aandacht te besteden aan deze bijzondere verkeerssituaties. En dat is wat Quivium doet.

Quivium geeft een nieuwe dimensie aan de verkeerskunde!

Wij zetten onze verkeerskundige kennis in bij het beheersbaar maken van bijzondere verkeerssituaties. U kunt daarbij denken aan evenementen, wegwerkzaamheden, publiekstrekkers zoals attractieparken of woonboulevards, incidenten en calamiteiten. De markt is op dit moment sterk uitvoerend gericht. Uitvoerende partijen, zoals leveranciers van verkeersregelaars of bewegwijzering, voorzien vanuit hun specifieke kennis en ervaring in de advisering van u als opdrachtgever. Verkeerskundige aspecten hebben daarin slechts een beperkte rol. Quivium biedt als onafhankelijk adviesbureau wel die verkeerskundige visie op de verkeerssituatie. Wij zijn niet gebonden aan een specifieke uitvoeringsmethode, wij acteren op het strategische en tactische niveau. Een nieuwe dimensie in de verkeerskunde!

 
Quivium
Verkeerskundig advies

Tel. 0541-356767
Email:
Wij streven er naar om de
informatie op deze website actueel te houden.
Desondanks kan aan de informatie op deze website geen
enkel recht worden ontleend. Quivium is een private onderneming
en is op geen enkele wijze verbonden met welke overheidsinstantie dan ook.

Contact - Voorwaarden - Privacyverklaring - Disclaimer - Website: Dinkel Systems